Hem Sjöfartsmuseum förr
Sjöfartsmuseum förr PDF Skriv ut E-postadress
Skrivet av Administrator   
2011-02-07 13:26

Dalska Magasinet som blev Sjöfartsmuseum Text: Bo Bengtsson

Karlshamn har alltid varit en betydande sjöfartsstad. Redan under den danska tiden i början av 1600-talet hade Bodekull, som platsen då hette, en betydande sjöfart enligt den tidens förhållanden. I forna tider har i Karlshamn tillverkats brännvin, snus, punsch, cigarrer och öl. Punschen har fått sitt museum och nu har turen kommit till sjöfarten att få sitt eget museum.

Samlingarna är inrymda i ett intressant gammalt packhus på tomten nr 404 a i kvarteret Ronneby 2 vid Drottninggatan. År 1878 byggde konsul Per Dahl, innehavare av den framgångsrika tobaksfirman med samma namn packhuset. Dahlens snus var en välkänd handelsvara och till och med Kejsar Napoleon l IT fann behag i dess produkter. Per Dahl var fransk konsul.

Packhuset är uppfört i tegel, där samtliga fyra magasinsrum på gatuplanet, är putsade och kalkade på innersidan. Med välvda fönster bakom järnluckor, sitter kraftiga inmurade järnstänger, för att hindra objudna gäster att ta sig in i byggnaden. Från Drottninggatan leder ett portvalv genom packhuset ut mot kaj planen. Hästekipagen kunde via porten köra in genom packhuset från Drottninggatan och ut på gårds- och hamnsidan. I portvalvet är marknivån så mycket lägre än i de två rummen utmed Drottninggatan att det motsvarar flaket på en hästdragen transportvagn, så lastning och lossning av flakvagnen underlättades.

De två utrymmena mot hamnen ligger i marknivå, vilket innebär att marknivån i portvalvet sluttar ner från Drottninggatan mot hamnsidan. Samtliga magasinrum inne i portvalvet är försedda med kraftiga portlämmar, varav den ena är helt plåtskodd. Ett portpar har under senare år tagits bort och murats igen för att ge plats åt en tvättstuga och bastu. Då togs också en liten dörröppning upp på packhusets norra gavel, vilket underlättade för hamnens hyresgäster vid användandet av våtutrymmena. Till varje portpar hör två låsanordningar. Ett lås till ägaren och ett lås till Tullen. På övre våningen finns ett stort lagerutrymme. Hit togs godset in och ut via en järnport mot hamnsidan. Golvet är av gediget tegel och bjälklaget vittnar om duktiga hantverkare. Per Dahl dog 1880 och firman fortsatte under hustruns och sönernas ledarskap och år 1913 såldes den till Förenade Svenska Tobaksfabrikerna, som år 1917 överlät fastigheten till Karlshamns hamn. Den är nu i kommunens ägo och inrymmer föreningen Blekinge Sjöfartsmuseums samlingar.

 

Östra Hamnsidan i Karlshamn

ostra_hamnen.jpg

Bärgad keps

Mästerlotsen Jarl Lindh lämnade över en liten trevlig gåva till oss på Blekinge Sjöfartsmuseum,en sjömans keps som tappades i havet från en person på en engelsk fregatt under ett flottbesök i Karlskrona under tidigt sjuttiotal.Lotsbåtens personal " bärgade" kepsen och fick behålla den som bärgarlön!! Där den togs tillvara av Jarl Lindh som vårdat den under alla år har nu skänkt den till vårt museum. Tack så mycket Jalle för en trevlig gåva.

Borre

borre.jpg

eXTReMe Tracker