Med H.M.S.UPPLAND på realistiska övningar. Skriv ut
Skrivet av Michael Stenqvist   
2012-04-24 09:30

Under tolv månaders sjökommendering fick vi som ovana krigare genomgå vissa mandomsprover.Efter utbildning med handeldvapen på skjutbanor iland och därtill någon månad i vakttjänstgöring vid landgången,då utrustad med skarpladdat vapen,fårskinnspäls och träskostövlar.Det var otroligt dryga timmar,särskilt under nattetid i mörker och tjugo graders kyla med snöstorm.När isen var borta från Hårsfjärden avgick flottan till havs för övningar i veckorna och återkom till basen över helgerna.Efter godkänd vapenvård, blev det permission för fria vakten och vanligtvis en bussresa till stora staden Stockholm.

Min första befattning som matros blev en placering vid luftvärnet.Vi sköt på bogserade mål, såväl under natt som dag.Vi blev så småningom ett väl inarbetat gäng med stor kunskap om tekniken att träffa de bogserade föremålen.Egentligen hade vi riktigt roligt och spara på krutet behövdes inte på den tiden.Problemet var att det var förbjudet att röka vid kanonerna,men det spelade ingen roll, vi laddade in rejält med generalsnus i stället och vi övertygades om, att det förbättrade träffsäkerheten.

Efter någon månad blev jag erbjuden en annan befattning,nämligen uppbördsskepparens karl,vilket omfattade en hel del andra göromål.
Till ex.handhavande av all textil utrustning såsom hängkojer, handdukar och örngott, samt att det fanns tillräckligt i lager vid alla tvättbyten.

Med detta åtagande följde också att utföra all eventuell splitsning av såväl vajer och tågvirke,en kunskap som jag var väl förtrogen med från tiden i handelsflottan.Jag fungerade också som stridsrorgängare, även detta berikade min erfarenhet från marinen.

Ytterligare en rutinmässig övning som utfördes var fjärde timme vid vaktavlösning under nattens mörker, med dämpad belysning i allt väder under gång.När ordern gavs,bemanna livbåt ex.om styrbord,då gällde det att snabbt ta sin plats i livbåten och veta vad man var avdelad till att göra.

Så gick den tiden och en annan bana tog över de framtida funderingarna,en avslutad karriär från Kungl.Flottan samt handelsflottan med goda referenser och lång sjötid,så fanns nu tillfälle att vinna inträde till Sjöbefälsskola. Vilket också blev verkligt. 

Nya märkliga bravader är att vänta under min ca.tioåriga tjänstgöring, som befäl i handelsflottan samt i Sjöfartsverkets fartyg.

Jarl Lindh.

Senast uppdaterad 2012-05-14 05:48