Hem Fyren
Fyren på vårt museum PDF Skriv ut E-postadress
Skrivet av Administrator   
2011-03-21 09:48

Att  få presentera ett av våra museala föremål närmare för medlemmar och läsare har blivit ett  återkommande nöje. Fyren var en gång i tiden placerad på Ortholmens västliga udde, ute på klipporna. Dess uppgift var att som ledfyr med sektorer röd, vit, grön, visa leden in och ut ur hamnen. Karaktären är Bx 3 sek.

Enligt "svensk Fyrlista" uppfördes fyren år 1896. År 1958 har fyrbygg-naderna bytts ut på grund av ålder. År 1996 blev det åter tid för byte av fyrhus. Detta byte visste vi inget om på vårt museum. Av en tillfällighet befann sig jag och Kalle Thunell utomhus nere på vårt museum, då vi ser hamnens bil på Hamngatan med fyren på bilflaket. Vi förstod vad som var i "görningen". Färden till skrothandlaren stoppades. Fyrens destina-tion ändrades och den blev vår egendom. Tala om tur. Den var i dåligt skick. Överstänk från Östersjöns vågor i nära 40 år hade gjort sitt vad gäller rosten. Fyrarantennen med lins saknades, klippapparaten likaså, solventilen borta, de färgade sektorglasen spräckta. Men den elektriska utrustningen var intakt, och det var viktigt.

Så småningom tog vi oss an fyren. Vi hade mycket annat att bestyra också. Rostskrapning och mönja till att börja med. Vi har haft bra försänk-ningar inom sjöfartens område och inom ett år fanns klippapparat, fyr-lins, solventil och gastub installerat. Elektriska ledningar bytta och hon fick ny karaktär som blev och är Bx 3 sek. Sektorglasen färgades också.

Ett bekymmer återstod. Fyren stod för lågt. "Lions Club" i Karlshamn gav oss ett ekonomiskt bidrag, som gjorde att vi kunde gjuta ett betong-fundament som höjde fyren en knapp meter. Det var ett tacksamt bidrag. Allt arbete gjorde vi själva.

Så står den där, synlig från "Östra kajen" och hamnbassängen. Besökare som från Drottninggatan angör vårt museum får henne i blickfånget när de kommer in på området. Hon står och hälsar alla välkomna, som hon en gång i tiden gjort från sin plats ute på Ortholmen, till de fartyg som i hennes vita sektor styrt in mot hamnen. Hon är en klenod.

Fyrarna, som för havens, skärgårdarna och kustens människor betytt så mycket av trygghet och säkerhet är på väg att försvinna. Oräkneliga är de skepp som efter lång tid ute på haven nalkas land och ombord spanar mot horisonten, för att om möjligt upptäcka ett fyrsken som avtecknar sig mot en mörk molnbanks undersida. Eller att utkiken framme på backen slår 2 slag på ankarklockan och ropar ut: "Fyrljus om babord".

Och ute på fyrarna och fyrskeppen fanns folk som alltid höll vakande öga över havet, dag som natt, i storm och i stiltje.

Berättat av: Arne Renström,  2006.

Senast uppdaterad 2011-03-21 20:23
 

Östra Hamnsidan i Karlshamn

ostra_hamnen.jpg

Bärgad keps

Mästerlotsen Jarl Lindh lämnade över en liten trevlig gåva till oss på Blekinge Sjöfartsmuseum,en sjömans keps som tappades i havet från en person på en engelsk fregatt under ett flottbesök i Karlskrona under tidigt sjuttiotal.Lotsbåtens personal " bärgade" kepsen och fick behålla den som bärgarlön!! Där den togs tillvara av Jarl Lindh som vårdat den under alla år har nu skänkt den till vårt museum. Tack så mycket Jalle för en trevlig gåva.

Borre

borre.jpg

eXTReMe Tracker